top of page

PASCAL

Professional Aesthetic Surgery, Cosmetics

& Anti-aging Leaders

BOTOX - FILLER - THREAD

HIFU - RF NEEDLING - SKIN BOOSTER

​Phương pháp hồi sinh tái tạo làn da hoàn hảo

​TỔ CHỨC BỞI KCCS (HIỆP HỘI GIÁO DỤC THẨM MỸ HÀN QUỐC)

 

16/12/2019

​The Adora Center 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13-13.png
​DIỄN GIẢ
PHÍ THAM DỰ
12_WEB.png
PHÍ THAM DỰ
DIỄN GIẢ
CHƯƠNG TRÌNH
60551769_2353925804673524_13700998588237
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
Pascal Vietnam 16 [Recovered]-16.png
Pascal Vietnam 16 [Recovered]-15.png
Đăng ký tham dự
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
PASCAL VIỆT NAM
16 Dec 2019, 08:00
The Adora Center
BOTOX - FILLER - THREAD - HIFU - RF NEEDLING - SKIN BOOSTER Phương pháp hồi sinh tái tạo làn da hoàn hảo
Nhà tài trợ
bottom of page